Naučnici zaposleni u čuvenom britanskom Univerzitetu u Oksfordu sproveli su istraživanje o tome na koji način nestandardne metode učenja mogu pomoći deci koja pate od disleksije, a rezultati ove studije objavljeni su 13. februara 2014. u naučnom magazinu "Aktuelna biologija".

"Zamislite da razgovarate s nekim kada iznenada iza sebe čujete svoje ime“, kaže Vanesa Harar, autorka studije. "Vaša pažnja će preći s osobe s kojom razgovarate – vizuelnog objekta – na zvuk iza vas. Ovo je klasičan primer unakrsne promene centra pažnje, a naše istraživanje je pokazalo da je prenos pažnje s vizuelnog na auditivni stimulans veoma težak ljudima koji pate od disleksije."

Isto je i s čitanjem, smatraju stručnjaci, jer deca, prema tradicionalnim metodama učenja, najpre vide slovo, a potom ga glasovno uobliče. Hararova i njene kolege predlažu osmišljavanje niza programa koji će pomoći disleksičnoj deci da se lakše fokusiraju na glas nakon što vide slovo koje ga označava.

"Smatramo da su video-igrice odlično rešenje jer primoravaju igrače da veoma brzo preusmeravaju pažnju s vizuelnih stimulanasa na auditivne. Pre svega, korisne mogu biti akcione video-igre, jer je već dokazalo da one poboljšavaju sposobnost ispunjavanja više zadataka istovremeno", zaključila je Hararova.

Priredila: Tamara Sorak