Štetni E-brojevi su izbačeni iz većine slatkiša, ali zabrana njihove upotrebe u nekim evropskim zemljama još uvek se ne odnosi  na sve medikamente.

Lekovi kod kojih se mogu naći ove supstance su, na primer, penicilin sa ukusom banane ili antibiotik u čijoj prizvodnji se koristi veštačka crvena boja.

Po zakonima koji važe u Evropskoj uniji, svi proizvodi koji sadrže aditive moraju na sebi imati i upozorenje da te supstance mogu izazvati poremećaj pažnje i hiperaktivnost.