Izvor: Blic

Nova vlada u Francuskoj tvrdi da su deca u osnovnoj školi previše opterećena u toku nedelje i da domaće zadatke treba ukinuti. Takođe, ova vlada smatra da domaći zadaci “nisu fer” jer deca iz siromašnih ili neobrazovanih porodica ne mogu da kod kuće računaju na pomoć roditelja, za razliku od svojih vršnjaka.


Premijer Fransoa Oland nojavio je reformu školstva koja će podrazumevati i promenu broja radnih dana u nedelji. Ubuduće će mali Francuzi ići u školu pet dana, umesto dosadašnja četiri. Vreme za časove će biti skraćeno, ali će zato svakog dana deca nakon časova izrađivati školske  zadatke, ili učestvovati u vanškolskim aktivnostima, poput sportke, umetničke ili naučne sekcije.

Time će biti ukinuta školska praksa koja u Francuskoj postoji već oko 100 godina.