Naučnici s britanskih, holandskih i američkih univerziteta okupili su se kako bi ispitali da li je opravdano ustaljeno verovanje da je mališanima neophodno često hvaljenje  kako bi beležili bolje rezultate. Rezultati do kojih su došli pokazali su da prečeste i prenaglašene pohvale mogu izazvati osećanje pritiska kod dece, zbog čega će mališani radije izbeći izazov, nego rizikovati da ne urade dobro ono što se od njih očekuje. Takođe, utvrđeno je i da deca čije je samopouzdanje niže osećaju veći pritisak da budu uspešni.

U istraživanju je učestvovalo dvesta četrdeset dečaka i devojčica, uzrasta između osam i dvanaest godina. Oni su odgovarali na pitanja koja su konstruisana tako da pružaju priliku istraživačima da što preciznije ocene samopouzdanje svakog mališana, a potom se od učesnika eksperimenta očekivalo da precrtaju određenu sliku.

Deca čije je samopouzdanje nisko obasipana su pohvalama, a potom im je ponuđen veći broj slika, od kojih su neke bile izuzetno teške za precrtavanje. Pohvaljeni dečaci i devojčice koji nemaju previše vere u sebe radije su birali jednostavnije slike, dok su mališani koji nemaju problem sa samopouzdanjem prihvatali izazove i nakon komplimenata.

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu „Psihološka nauka“, a Edi Brumelman, jedan od autora studije, rekao je za ovaj naučni magazin da deca koja imaju nisko samopouzdanje često, kada zabeleže izvanredan rezultat, strahuju da će uvek morati da budu na tom nivou.

„Oni se, naime, plaše tih visoko postavljenih kriterijuma i zbog toga odlučuju da prihvate nose izazove“, smatra Brumelman.

Tamara Sorak