Kada jednom braku dođe kraj i usledi neminovna brakorazvodna parnica, mnogo pitanja, nedoumice i strahovi se javljaju, na koje često ne znamo ni odgovor ni najbolje rešenje. Neizvesnost, egzistencijalne krize, pomešana i jaka osećanja, povređenost, često čine obe strane slepim za pravi konstruktivan dogovor, a neretko se i posle presude, krše dogovorene odrednice, pogotovu kada je u pitanju plaćanje alimentacije za decu.

Roditelji moraju da razumeju, da ma kakav odnos imali međusobno, njihova deca ne smeju zbog toga da ispaštaju, a da to i bude tako, brine se i zakon o porodičnom pravu. Mnogim majkama i očevima, sve što se ovako uređuje nije sasvim jasno, pa smo često svedoci kršenja, namernog zanemarivanja ili zloupotrebe, kako bi se preskočilo plaćanje alimentacije.

Koja su prava, obaveze i šta kaže slovo zakona objašnjava za Yumamu Jelena Pavićević, bivši advokat i bivša sudija porodičnog prava u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, koja danas radi kao medijator, sa 15 godina iskustva u pravosuđu i hiljadu porodica kojima je pružila pravnu pomoć.

Jelena nam objašnjava da je još tokom posla sudije uočila da je strankama preko potrebna pomoć i savetovanje u vezi svih porodičnih sporova, da su u strahu zbog neznanja i neizvesnosti koje ti postupci sa sobom nose.

Koja su prava i obaveze prilikom plaćanja alimentacije
Privatna arhiva/Jelena Pavićević Jelena Pavićević, advokat, medijator i bivša sudija porodičnog prava u Prvom osnovnom sudu u Beogradu

“Ne znaju koja prava imaju, kako da ih ostvare, kada se i šta u sudskom postupku dešava. Danas, sa klijentima radim postupak medijacije, na postizanju dogovora oko svih bitnih pitanja za sudski postupak, gradimo slučaj za sud, pripremamo dokaze. Ja sam njihova ljudska i profesionalna podrška tokom izazovnih faza života, a savete o ovim temema delim i na svom Instagram profilu Snažno kroz razvod.”

Jelenu smo pitali o najvažnijim i opštima pitanjima vezanim za plaćanje alimentacije, koja nam je sa pravne strane i kroz sudsku praksu objasnila:

Određivanje visine alimentacije

Visina alimentacije, odnosno izdržavanja gotovo uvek se određuje u novcu, nevezano za poklone, plaćanja letovanja, garderobe ili sličnih davanja, kada je dete sa roditeljem.

  • Prilikom odlučivanja o visini alimentacije sud procenjuje:
  • prihode (zaradu i druge prihode npr. rente, dividende, bonuse, regrese i sl.)
  • rashode (drugu decu iz ranijih brakova i visinu njihovog izdržavanja, kreditnu zaduženost)
  • finansijske mogućnosti roditelja (radnu sposobnost, mogućnost dodatnog radnog angažovanja)
  • troškove života (režije, trošak automobila, poreza…)
    standard života roditelja (koji automobil vozi, koji sat poseduje, gde letuje, zimuje, da li ruča po restoranima i sl.)
  • sve potrebe deteta (hrana, garderobe, obrazovanje, socijalni život, rekreativnu nastavu, proslave rođendana, džeparac…)
  • minimalnu sumu

Minimalnu sumu izdržavanja određuje Ministarstvo za rad socijalna i boračka pitanja, za svaki mesec i ona iznosi za mesec januar 2024. godine 22.598.00 dinara. Visina idržavanja se određuje za svaku porodicu posebno ceneći okolnosti konkretne porodice.

Isplata alimentacije se određuje i za decu i za majku

Alimentacija se uvek isplaćuje za decu, ali u određenim slučajevima može biti određena i za majku, naročito ako majka nema dovoljne prihode za sopstveno izdržavanje. Majka ima pravo da traži od oca deteta izdržavanje za period od 3 meseca pre porođaja i godinu dana nakon porođaja. Ovo pravo majka ostvaruje
kroz sudski postupak onda kada nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a usvajanje zahteva ne predstavlja nepravdu za oca.

Alimentacija se plaća za majku čak i ako je zaposlena

Mnoge žene sve troškove života za sebe i decu smatraju svojom ili uglavnom svojom obavezom, ili su prinuđene da sve same plaćaju, što je često mnogo više nego što su u stanju da obezbede svojim radom. Jelena objašnjava šta zakon kaže po ovom pitanju:

“Majka može imati pravo na alimentaciju čak i ako je zaposlena, onda kada joj zarada nije dovoljna za zadovoljenje potreba života i onda kada određivanje alimentacije ne predstavlja nepravdu za oca.”

Dinamika plaćanja i kašnjenje sa uplatama

Izdržavanje se plaća u jednakim mesečnim iznosima, i taj iznos se definiše u sudskoj odluci. Uobičajeno je plaćanje do 5. ili do 15. u mesecu za tekući mesec, uglavnom na račun roditelja, ili po želji roditelja isplatom na ruke.

Jelena naglašava: “Uvek savetujem da to bude uplata preko računa, kako bi obe strane imale dokaz o plaćanju izdržavanja, visini i dinamici u kojoj je plaćanje vršeno.”

Ukoliko se izdržavanje ne uplati do određenog datuma, upada se u kašnjenje, tzv. “docnju”, a to znači da će dužnik izdržavanja, u slučaju prinudne naplate, biti dužan da plati i zakonsku zateznu kamatu na dugovani iznos.

Imate pravo da pokrenete postupak prinudnog izvršenja zbog kašnjenja

Ukoliko dužnik izdržavanja kasni ili ne plaća alimentaciju, drugi roditelj može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja na osnovu izvršne isprave (rešenja ili presude suda). Ti postupci su brzi i laki za naplatu. Nedavanje izdržavanja je i krivično delo za koje je zaprećena čak i zatvorska kazna. Dok je roditelj na odsluženju zatvorske kazne i dalje je dužan da plaća izdržavanje za dete.

Šta ako se izbegava plaćanja i lažno prikazuju primanja

Izbegavanje plaćanja alimentacije, ili lažni prikaz primanja je izuzetno čest slučaj u porodičnim sporovima, roditelj koji se obavezuje na izdržavanje često prikriva svoje realno imovinsko stanje, kako bi na taj način uticao na određivanje niže alimentacije. Sud po službenoj dužnosti može da proveri promet po svim računima roditelja, da proveri da li poseduju nepokretnosti, automobile i sl.

Iz izveštaja banaka vide se sve transakcije po računima iz kojih se lako utvrdi standard kojim taj roditelj živi. Sud je dužan da odredi alimentaciju u najboljem interesu deteta, jer dete i nakon razvoda braka roditelja ili prekida vanbračne zajednice treba da zadrži isti životni standard, ili da njegov standard života prati roditelja sa višim životnim standardom.

Plaćanje troškova stanovanja

Po razlazu bračnih partnera, porodica mora neminovno da se razdvoji, preseli iz dotadašnjeg smeštaja i odmah se postavlja pitanje plaćanja troškova stanovanja, što je veoma teška situacije za mnogo majke sa decom.

“Troškovi stanovanja, uključujući kiriju, su u jednom delu obuhvaćeni alimentacijom, ali ne kroz poseban iznos nego kroz ukupnu alimentaciju. Naročito se uzimaju u obzir troškovi, koji predstavljaju i trošak deteta: internet, kablovska televizija, mobilni telefon ili satić smartić.”

Da li se plaća manje ako dete više dana provede kod roditelja zaduženog za alimentaciju?

Prilikom određivanja visine alimetacije, vodi se računa i o broju dana koje će dete u toku jednog meseca provesti kod drugog roditelja, kako bi se pravilno procenile ukupne potrebe deteta i stavile u proporciju sa mogućnostima roditelja.

Povećanje visine alimentacije

Svedoci smo sve većih troškova života, koji rapidno rastu iz meseca u mesec, a visina alimentacije najčešće ostaje ista. Kako rešiti ovu situaciju, pogotovu jer deca rastu, pa su i njihove potrebe, troškovi sve veći, objasnila nam je sagovornica:

“Sa promenom okolnosti moguće je pokrenuti postupak za povećanje ili smanjenje obaveze izdržavanja. Visina alimentacije može se povećavati u skladu sa rastom troškova života, inflacijom i potrebama deteta. Važno je napomenuti da sa protekom vremena zbog opšteg porasta cena, veće starosti dece, postoje često osnovani razlozi za povećanje izdržavanja. Minimalna suma izdravanja koja prati opšti rast cena iz meseca u mesec raste. Primera radi u mesecu januaru 2022. godine iznosila je 17.588,50 dinara, dok u januaru 2024. godine iznosi 22.598.00 dinara.”

Gubitak prava na alimentaciju za decu

Pravo na izdržavanje prestaje sa navršenih osamnaest godina života deteta, a najkasnije sa 26. godinom, ukoliko je dete na redovnom školovanju. Na redovnom školovanju se smatraju i deca koja studiraju privatne fakultete ili su samofinansirajući studenti - potrebno je samo da redovno završavaju svoje akademske obaveze.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.


(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Digitalna demencija kod dece TikTok/stricek_dusko