Sindrom smanjene pažnje i dečije hiperaktivnosti (ADHD) je jedan od najčešćih hroničnih poremećaja kod dece. Prema istraživanjima Američke akademije za pedijatriju od 4-12% dece školskog uzrasta imaju ovaj sindrom, a kod dečaka se javlja čak tri puta češće nego kod devojčica. 

Simptomi ovog poremećaja podudaraju se sa tipičnim ponašanjem dece u ranom uzrastu, a ovo stanje postaje nauočljivije tek u trenutku polaska deteta u vrtić ili školu. Da bismo vam pomogli da odgovorite na pitanje da li vaše dete ima ovaj sindrom i treba li da poseti psihologa, sumirali smo tri najčešća simptoma ovog poremećaja.

Nepažnja

Nepažnja je jedan od glavnih znakova ADHD-a kod dece. Jedna majka, čijem sinu je dijagnostifikovan ovaj poremećaj, kaže: “Nije mogao uopšte da se koncentriše. Kao da su mu misli skakale sa jedne stvari na drugu.” 

Sledi lista ponašanja koja može ukazati na nepažnju prouzrokovanu ADHD-om: 

 • Ne obraća pažnju na detalje
 • Pravljenje banalnih grešaka
 • Problem sa koncentracijom; najmanje stvari odvlače pažnju
 • Ne sluša kada mu se neko obraća
 • Problem sa pamćenjem i praćenjem uputstava
 • Problem sa planiranjem unapred, organizacijom i završavanjem započetih stvari
 • Dosadi mu zadatak, pre nego što ga je završio
 • Često gubi ili ne može da nađe domaći, knige, igračke i slično

Hiperaktivnot

Da li je vaše dete stalno u pokretu, ne može mirno da sedi, vrpolji se i stalno trči ili se penje po nameštaju? Edukator za decu do predškolskog uzrasta Erin R. kaže da je hiperaktivnost još jedan tipičan znak da dete ima ADHD. 

Sajt HelpGuide.org nudi listu potencijalnih simptoma ADHD-a povezanih sa hiperaktivnošću:

 • Konstantno se vrpolji
 • Nije u stanju da sedi na mestu kada se to od njega očekuje
 • Non stop je u pokretu, penje se i trči na neprikladan način
 • Previše priča
 • Nije u stanju da se mirno i tiho igra
 • Uvek je u stanju pripravnosti i spreman za pokret
 • Ima naprasitu narav i “kratak fitilj”

Međutim nisu sva deca sa ovim poremećajem hiperaktivna. Deca sa ADHD-om koja su nepažljiva ali ne i hiperaktivna često mogu delovati nezainteresovano i pogubljeno.

Impulsivnost

Mnoga deca sa ADHD-om su veoma impulsivna. 

Ovo je lista ponašanja koja mogu biti znak impulsivnosti uzrokovane ADHD-om:

 • Izbrblja odgovor na času pre nego što je prozvan ili pre nego što čuje pitanje do kraja
 • Ne može da stoji u redu ili da sačeka svoj red kada igra neku igru
 • Često prekida druge ljude
 • Kaže pogrešne stvari u pogrešno vreme
 • Upada u tuđe razgovore ili igre
 • Nemogućnost da zadrži snažne emocije u sebi što uzrokuje izlive besa
 • Nagađa, bez želje da prvo razmisli o odgovoru na pitanje

Ovaj članak nije namenjen kao medicinski savet. Ukoliko ste zabrinuti da vaše dete ispoljava simptome ADHD-a konsultujte svog pedijatra.