Anketu "Sterilitet i vantelesna oplodnja" Udruženje "Šansa za roditeljstvo" je od februara do septembra 2017. godine sprovelo na uzorku od 1.100 ljudi koji imaju problem sa neplodnošću.

Preko 50 odsto ispitanika u Srbiji leči sterilitet od jedne do pet godina, a 26,4 odsto leči sterilitet od šest do deset godina, dok su muški i ženski sterilitet podjednako zastupljeni (35 odsto ženski, 22 odsto muški i 17 odsto i muški i ženski), rezultati su ankete koju je sprovelo Udruženje "Šansa za roditeljstvo" ove godine u Srbiji, na uzorku od 1.100 ljudi koji imaju problem sa sterilitetom.

Najčešći problem i dijagnoze su loš spermogram (43 odsto) i problemi sa jajovodima (21 odsto). Preko 50 odsto žena smatra da ima dobar odgovor na stimulaciju, ali čak preko 70 odsto ispitanika daje prednost privatnim klinikama u odnosu na državne.

Starosna dob parova koji su u borbi za bebu kreće se od 28 do 42 godine. Samo jedan odsto ispitanika je odustao od dalje borbe, što pokazuje veliku želju parova da dođu do potomstva.

"Podatak da polovina svih anketiranih razgovara o problemu steriliteta, a ipak ne nailazi na informacije koje su potrebne u javnosti govori o potrebi da Udruženje ’Šansa za roditeljstvo’, podigne svest u javnosti o značaju širenja informacija, ali i razbijanju predrasuda u javnosti. Anketa je pokazala da je skoro jednaka zastupljenost muškog i ženskog steriliteta, a zabrinjavajući je podatak da raste broj nepoznatog uzroka steriliteta. Veliki broj parova u Srbiji dugo leči sterilitet bez obzira na godine, a čak 80 odsto ispitanika ima manje od 42 godine, što znači da su ovim problemom zahvaćeni najviše parovi u reproduktivnom dobu", izjavila je Sandra Jovanović, predsednica Udruženja "Šansa za roditeljstvo".

Svaki drugi ispitanik odgovorio je da parovi nisu dovoljno upoznati sa procesom vantelesne oplodnje.

Udruženje "Šansa za roditeljstvo" zalaže se da svi građani koji žele mogu da ostvare svoje pravo na potomstvo, da se proširi broj pokušaja medicinski potpomognute oplodnje, kao i da se podigne svest o načinima čuvanja reproduktivnog zdravlja žena i muškaraca.

Ovo udruženje je od jeseni prošle godine počelo kampanju sa novom anketom pod nazivom ŠTA JE TO-VTO? Cilj ovog novog anketiranja je odgovor na pitanje koliko je u stvari stanovništvo Srbiji informisano o sterilitetu i koliko je neplodnost i dalje tabu.

Procenjuje se da u Srbiji ima više od 400.000 parova koji imaju problem sa sterilitetom.