Klasično učenje reči napamet i vežbe iz vokabulara su prevaziđene inače, a Montesori metod je otišao korak dalje i pruža deci zadovoljstvo i lakši pristup u radu. Pomisao na učenje novog jezika većinu dece i odraslih ispunjava nelagodnim osećanjima, a suvoparno bubanje reči je često mučenje - Montesori metoda učenja stranih jezika ima potpuno drugačije principe. 

Montesori metod se oslanja na novi koncept koji je pogodan za lako I brzo usvajanje, reč je o metodi koja je intuitivan način učenja jezika pomoću kojeg čak i stariji mogu učiti jezik na način na koji mala deca uče svoj maternji jezik. Ovaj metod se zasniva na dva koraka: aktivnom slušanju i razumevanju stranog jezika i pasivnom slušanju, u kome se deca uče da govorite uz pomoć svoje podsvesti.

Najvažnije je prvo razumeti strani jezik. Tek tada mozak može naučiti da govori samostalno i potpuno sam. Tako aktivnosti učenja stranog jezika po Montesori metodi uključuju slušanje (slušanje tekstova na stranom jeziku, ovo bi trebalo činiti I van nastave), ponavljanje, imitiranje i pevanje deo su koncepta koji podiže svest o jeziku i razvija osećaj za jezik.

BONUS VIDEO

MLADIĆ JE PITAO DA LI JE NJEGOVA DEVOJKA SPONOZORUŠA UKOLIKO VOLI POKLONE: Dobio je odgovor kome se nije nadao Tiktok/youtheceo


Izvor: Yumama