Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom: Sve o roditeljskom dodatku u Srbiji

Koji su uslovi za ostvarivanje roditeljskog dodatka, koliko on iznosi i kako ostvariti ovo pravo, savetuje pravnica Bojana Bogojević...

 Izvor: Foto: Shutterstock

Roditeljski dodatak predstavlja pomoć koja se od države dobija za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Izuzetak je, ukoliko je već rođeno troje dece, a prilikom sledećeg porođaja se rodi dvoje ili više dece (blizanci, trojke, četvorke itd.) postojaće pravo na roditeljski dodatak za svako od ove dece, ali je to potrebno da posebnim rešenjem bude odobreno od nadležnog Ministarstva.

Pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava zakonom predviđene uslove, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

VIŠE O... Kako do roditeljskog dodatka?

Shodno odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) porodicu čine: roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. U izuzetnim slučajevima prilikom utvrđivanja redosleda rođenja dece, u porodicu se ubrajaju i deca koja ne žive u njoj.

Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

Pogledajte i Kako ostvariti pravo na dečji dodatak?

Zajedničko domaćinstvo, u smislu gore navedenog zakona, jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.

Uslovi za ostvarivanje roditeljskog zadatka

Korisnici prava na roditeljski dodatak mogu biti majka ili otac deteta za čije rođenje se isplaćuje roditeljski dodatak.

Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prebivalište u Republici Srbiji;
 • da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:

 • da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
 • da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditeljski dodatak);
 • da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
 • Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak.
 • Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Pored majke deteta pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta ukoliko ispunjava gore pomenute uslove, ali samo ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Iznos roditeljskog dodatka

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrti dete isplaćuje na 24 mesečne rate.

Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Iznos roditeljskog dodatka prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.01.2015. godine:


RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2015. godine 

 • za prvo dete – jednokratno 37.519,04 dinara;
 • za drugo dete – 146.713,64 dinara  u 24 rate, iznos rate  – 6.113,07 dinara;
 • za treće dete – 264.072,47 dinara  u 24 rate, iznos rate – 11.003,02 dinara;
 • za četvrto dete – 352.092,91 dinara u 24 rate, iznos rate – 14.670,54 dinara.

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Inicijalizacija u toku...

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica