Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tata na porodiljskom odsustvu

Pri rođenju deteta, zaposleni roditelji imaju pravo na plaćeno odsustvo (porodiljsko i odsustvo radi nege deteta). Ovo pravo podjednako mogu da koriste i otac i majka.

 Izvor: Foto: Shutterstock

Očevi na porodiljskom i odsustvu radi nege deteta

Kada je reč o pravima oca za vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, ona su identična pravima koja bi ostvarila majka koja koristi ova odsustva.

U slučaju kada otac koristi oba prava, dužan je da podnese zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koji se podnosi nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi. Nadležni organ odlučuje o zahtevu i donosi rešenje o pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Ostvarivanje prava na naknadu zarade, kao i obračun naknade zarade, vrši se na osnovu sledećih dokaza:
■ rešenja poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
■ potvrde poslodavca o dužini radnog staža korisnika neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava, kao i potvrde poslodavca o visini osnovne zarade zaposlenog i uvećane zarade po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, u skladu sa Zakonom o radu
■ izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva i radi posebne nege deteta - doznaka
■ izvoda iz matične knjige rođenih za decu
■ fotokopije zdravstvene knjižice korisnika prava

Ukoliko otac koristi i porodiljsko odsustvo, mora dokazati nastupanje neke od činjenica koje sprečavaju korišćenje ovog prava od strane majke deteta.

Uz navedene dokaze, otac mora da podnese i jedan od sledećih dokumenata: 
1) uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete
2) izvod iz matične knjige umrlih za majku
3) potvrdu ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora
4) izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti, ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti
5) rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava

Ukoliko je utvrđeno pravo oca na korišćenje porodiljskog odsustva, ono će trajati od dana ispunjenja uslova do prestanka razloga koji su onemogućili ili sprečili majku da se stara o detetu, odnosno do isteka porodiljskog odsustva.

Pravo na odsustvo radi nege deteta počinje od dana završetka porodiljskog odsustva i traje do isteka 365 dana od dana, računajući od dana početka korišćenja porodiljskog odsustva.

Najnovije

Vesti

Porodica